Technologie Trolley Rheden

-Langer thuis met dementie-

PILOT 

Organisatie

Dit project wordt uitgevoerd door de projectgroep in samenwerking met professionals en (getrainde) vrijwilligers uit het lokale sociale netwerk in de gemeente Rheden.

Voor de inzet van de technologieën in de thuissituatie in deze pilot is er gezicht,de projectcoördinator 

Leanne Tijssen,met specifieke kennis rondom de inzet van hulpmiddelen bij mensen met dementie.


Werkwijze

Aanmelden gaat via deze website, in de balk rechts. Iedereen kan aanmelden. Heeft u hulp nodig bij de aanmelding?  De Vrijwillige Ouderenadviseurs van Stichting Stoer helpen u graag hierbij. Om aan te melden zijn een aantal basisgegevens nodig.Die vult u in op het formulier.

De projectcoördinator neemt na aanmelding contact op. Er volgt een huisbezoek van de projectcoördinator.

Als uit het huisbezoek blijkt dat technologie een meerwaarde kan hebben wordt per persoon en met de mantelzorger(s) samen gekeken welke technologie het beste zou kunnen passen en hoe de technologie ingezet en opgevolgd gaat worden. De projectgroep bespreekt de individuele aanmelding e.n maken samen met de projectcoördinator een plan over de inzet en opvolging van de technologie.

Er is ruimte voor maximaal 30 casussen. Mocht u niet in aanmerking komen voor de inzet van een technologie dan wordt er met u naar een passende oplossing gezocht in de reguliere lijn van ondersteuning.


Tijdspad

T.T. Rheden heeft een looptijd van 1½ jaar, start in januari 2016 en eindigt in juli 2017.

In de agenda leest u de geplande activiteiten. Onder voortgang ziet u activiteiten met de tussentijdse resultaten. In Technologie verzamelen we de informatie rondom ingezette technologieën.


 

opstart

 

start pilot

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

afronding pilot

naar regulier

4de kwartaal 2015

1ste kwartaal

2016

2de kwartaal

2016

3de kwartaal

2016

4de kwartaal

2016

1ste kwartaal

2017

2de kwartaal

2017

3de kwartaal 2017

  Bekostiging

Dit project wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de organisaties van de projectgroep (in kind & cash), en extra financiële ondersteuning van de gemeente Rheden & de provincie Gelderland


  Resultaat:

1) Een handboek om de middelen succesvol toe te passen.
2) Een leidraad voor gemeenten.
3) Een trolley met beschikbare technologieën.


lees verder over de mensen of ga terug naar de eerste pagina